Gippy Presents, gevestigd aan De Vos 27, 3972 VD Driebergen-Rijsenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.gippypresents.nl
De Vos 27, 3972 VD Driebergen-Rijsenburg
0652447640

Geertje van der Ree is de Functionaris Gegevensbescherming van Gippy Presents. Zij is te bereiken via info@gippypresents.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Gippy Presents verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer indien gekozen wordt voor overschrijving via bank

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gippypresents.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Gippy Presents verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien je je hiervoor ingeschreven hebt
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren bijvoorbeeld indien een bepaald product onverhoopt niet (voldoende) op voorraad is - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook hierbij het voorbeeld indien een bepaald product onverhoopt niet (voldoende) op voorraad is
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren n.a.v. de geplaatste bestelling
- Gippy Presents analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren indien je akkoord bent gegaan met de cookies.
- Gippy Presents verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Webwinkelsoftware:
De website van Gippy Presents is gebouwd met behulp van Mijnwebwinkel.nl, we maken gebruik van Mijnwebwinkel voor zowel de hosting- als de e-maildienst. Mijnwebwinkel heeft geen toegang tot onze persoonlijke mailbox.
Mijnwebwinkel heeft toegang tot persoonsgegevens en gegevens van de bestelling die nodig zijn om de facturen op te stellen, facturen te verwerken en overige gegevens die je deelt via de website van Gippy Presents. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld.
Om onze dienstverlening te verbeteren worden er automatisch gegevens verzameld, dit betreft niet de persoonsgegevens.

Betaalgegevens:
Creditcard of betaalgegevens worden door ons niet bewaard, deze worden uit veiligheidsoverwegingen niet opgeslagen. Tevens worden je persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn niet voor commerciële doeleinden aangeboden of verkocht aan derden. Het is mogelijk om te kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden, op het moment dat je kiest voor een betaalprovider, ga je een overeenkomst aan met de betreffende betaalprovider. Op dat moment is het privacy statement van deze betaalprovider van toepassing op de gegevens die je verstrekt.

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen maken wij gebruik van betaalplatform ‘Mollie’.
Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Privacyverklaring Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy

Verzenden:
Voor het verzenden van je pakket maken we gebruik van PostNL, hiervoor is het noodzakelijk om je naam, adresgegevens en eventuele andere informatie betreffende de verzending met hen te delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het verwerken van de verzending. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
   
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Gippy Presents bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Het account blijft actief zolang je klant bij ons bent, mocht je het account op willen heffen kan je dit aangeven d.m.v. het sturen van een e-mail naar info@gippypresents.nl.
Wij bewaren je overige gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Gippy Presents verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gippy Presents blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Gippy Presents gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gippy Presents gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het- en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics:
Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen sufgedrag van bezoekers en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gippy Presents en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gippypresents.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Gippy Presents wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Gippy Presents neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gippypresents.nl
  

© 2023 - 2024 Gippy Presents | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel